Αρχική Σελίδα » Ψηφιοποίηση / Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση

Η ψηφιοποίηση αφορά την μετατροπή των εγγράφων σας σε ηλεκτρονική μορφή και την οργάνωση αυτών σε ψηφιακό αρχείο προκειμένου να επιτύχετε:

1. Οικονομία χώρου
2. Εύκολη ανάκτηση – αναζήτηση ταξινόμηση ευρετηρίαση
3. Μείωση του λειτουργικού κόστους
4. Ασφάλεια από καταστροφή με δημιουργία αντιγράφων

Το έντυπο αρχείο μιας ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης ενδέχεται, ανάλογα με την φύση των εργασιών της, να περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία εγγράφων, πολλά από τα οποία είναι απολύτως αναγκαίο να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να είναι άμεσα προσβάσιμα καθ’ όλη την διάρκεια ζωής της επιχείρησης. Τέτοια έγγραφα είναι:

  • Παραστατικά συναλλαγών
  • Νομικά έγγραφα
  • Συμβάσεις
  • Φάκελοι Ασθενών
  • Μισθολογικές Καταστάσεις
  • Πρακτικά
  • Τραπεζικά Αρχεία

Αναλαμβάνουμε την ψηφιοποίηση ολόκληρου ή τμήματος του έντυπου αρχείου σας με αξιοπιστία, εχεμύθεια και υπεθυνότητα. Η μετατροπή του μπορεί να πραγματοποιηθεί στους χώρους σας ή στους χώρους μας.

Τα έγγραφά σας λύνονται, σαρώνονται και ξαναδένονται στην πρωτύτερη μορφή τους για να σας παραδοθούν αναλλοίωτα.

Τα ψηφιακά πλέον έγγραφα χαρακτηρίζονται με λέξεις κλειδιά, ευρετηριάζονται και οργανώνονται σε σύστημα Διαχείρισης εγγράφων της επιλογής σας ή σε σύστημα που δημιουργούμε αποκλειστικά για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της επιχείρησής σας.

Η ψηφιοποίηση του έντυπου αρχείου σας είναι ουσιαστικά το πρώτο σας βήμα για την μετάβαση της μικρής ή μεγάλης σας επιχείρησης σε ένα νέο αναβαθμισμένο επίπεδο οργάνωσης, αμεσότητας και αποδοτικότητας της εργασίας σας.

Αντικαθιστώντας την ροή του χαρτιού, με ηλεκτρονικά έντυπα και ψηφιοποιημένες λύσεις, στις καθημερινές σας διαδικασίες, η επιχείρησή σας όχι μόνο θα απογειώσει την παραγωγικότητά της, αλλά θα είναι σε θέση να παρέχει καλύτερες και αμεσότερες υπηρεσίες στους πελάτες της και θα εξασφαλίσει την επιτυχία στην ψηφιακή εποχή.

Ψηφιοποίηση & Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση